St. John, USVI - Ceamara

Cinnamon Bay; St. John, USVI

9711C