Utah - Ceamara

Snow Canyon State Park; Santa Clara, Utah